Παραλλαγή

ΜΥΤΗ 10mm TORX PLUS T40 25mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX PLUS T45 25mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX PLUS T50 25mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX PLUS T55 25mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX PLUS T60 25mm

TORX PLUS

-