Παραλλαγή

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4 TORX T60 Ks Tools, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4 TORX T70 Ks Tools

TORX FORCE

-