Παραλλαγή

ΜΥΤΗ 1/4 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ T25 25mm, ΜΥΤΗ 1/4 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ T27 25mm, ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1,2Χ8,0 30mm, ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 0,5Χ3,0 25mm, ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 0,6Χ4,5 25mm, ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 0,8Χ5,5 25mm, ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 1,0Χ6,0 25mm, ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ 1/4 1,2Χ6,5 25mm

ΜΥΤΗ ΙΣΙΑ ΚΟΝΤΗ

-