Παραλλαγή

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 10Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 12Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 14Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 4Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 5Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 6Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 7Χ60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΥΡΟ ΑΛΛΕΝ 8Χ60 Force

ΑΛΛΕΝ ΜΑΥΡΑ FORCE

-