Παραλλαγή

ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ40 75mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ45 75mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ50 75mm

TORX TB ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΜΑΚΡΥΑ

-