Παραλλαγή

ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB25 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB27 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB30 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB40 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB45 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB50 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB55 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB60 30mm, ΜΥΤΗ 5/16 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ TB70 30mm

TORX TB ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΚΟΝΤΑ

-