Παραλλαγή

ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ30 30mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ40 30mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ45 30mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ50 30mm, ΜΥΤΗ 10mm TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ55 30mm

TORX TB ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΚΟΝΤΑ

-