Παραλλαγή

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ20X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ25X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ27X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ30X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ35X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ40X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ45X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ50X60 Force, ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TORX ΜΑΥΡΟ Τ55X60 Force

TORX ΜΑΥΡΑ FORCE

-