Παραλλαγή

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 2,9Χ25, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 3,5Χ19, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 3,9Χ16, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 3,9Χ19, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 4,2Χ19, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 4,8Χ16, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 4,8Χ19, ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΠΟΜΠΕ DIN 7983 4,8Χ22

ΦΡΕΖΑΤΗ ΠΟΜΠΕ DIN 7983

-