Παραλλαγή

ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ 1,0-2,5mm Μ5, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ 1,0-2,5mm Μ6, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ 1,0-2,5mm Μ8, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ Μ10, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ Μ4

ΦΙΣΣΑΚΙΑ ΜΕ ΟΠΗ

-