Παραλλαγή

ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2,8-0,8mm 1,0-2,5mm, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 4,8mm 0,5-1,0mm, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 6,3mm 1,5-2,5mm, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΚΙΔΑ 6,3mm 1,5-2,5mm, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΝΥΧΙ 2,8-0,8mm 1,5-2,5mm, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΝΥΧΙ 4,8-0,8mm 1,0-2,5mm, ΦΙΣΣΑΚΙ ΓΥΜΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΝΥΧΙ 9,5mm 4,0-6,0mm

ΦΙΣΣΑΚΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

-