Παραλλαγή

ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Τ15Χ100mm Ks Tools, ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Τ20Χ100mm Ks Tools, ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Τ25Χ100mm Ks Tools, ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Τ27Χ150mm Ks Tools, ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Τ30Χ150mm Ks Tools, ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Τ40Χ150mm Ks Tools

ΤΑΦ TORX ΤΡΥΠΑΣ Ks Tools

-