Παραλλαγή

ΣΥΣΤΟΛΗ 1'' ΣΕ 3/4 Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 ΣΕ 3/4 Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 ΣΕ 3/8 Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 1/4 ΣΕ 3/8 Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 ΣΕ 1'' Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 ΣΕ 1/2 Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8 ΣΕ 1/2 Force, ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8 ΣΕ 1/4 Force

ΣΥΣΤΟΛΗ

-