Παραλλαγή

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH0X75mm Ks Tools, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH1X75mm Ks Tools, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH2X100mm Ks Tools, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH2X125mm Ks Tools, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH2X150mm Ks Tools, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH3X150mm Ks Tools, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH3X200mm Ks Tools

Δείκτης τοποθέτησης ΣΤΑΥΡΩΤΑ

-