Παραλλαγή

ΣΠΥΡΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ Φ10, ΣΠΥΡΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ Φ13, ΣΠΥΡΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ Φ22, ΣΠΥΡΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ Φ7,5

ΣΠΙΡΑΛ ΚΛΕΙΣΤΟ

-