Παραλλαγή

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ

-