Παραλλαγή

ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 10Χ14 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 10Χ16 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 12Χ18 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 12Χ19 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 12Χ20 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 14Χ20 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 16Χ22 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 22Χ27 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 6Χ10 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 6Χ12 DIN 7603, ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ 8Χ14 DIN 7603

ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ DIN 7603

-