Παραλλαγή

ΜΥΤΗ 1/4 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ T20 25mm, ΜΥΤΗ 1/4 TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ Τ15 25mm

ΜΥΤΗ TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ

-