Παραλλαγή

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 12-20/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 16-25/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 20-32/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 25-40/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 30-45/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 32-50/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 40-60/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 50-70/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 60-80/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 8-12/9mm Berner, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑΚΙ W2 8-16/9mm Berner

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΦΗΚΤΗΡΑΚΙΑ BERNER 9...

-