Παραλλαγή

ΚΑΛΩΔΙΟ 0,75mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 1,0mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 4,0mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 50,0mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 6,0mm ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

-