Παραλλαγή

ΚΑΛΩΔΙΟ 0,75mm ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 1,0mm ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5mm ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

-