Παραλλαγή

ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 10Χ20, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 10Χ30, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 10Χ40, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 10Χ50, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 12Χ30, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 12Χ40, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 12Χ50, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 5Χ10, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 5Χ16, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 6Χ10, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 6Χ12, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 6Χ16, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 6Χ20, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 6Χ25, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 6Χ30, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ16, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ20, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ25, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ30, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ35, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ40, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ50, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921 8,8 8Χ60

ΕΞΑΓΩΝΗ 8.8 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ DIN 6921...

-