Παραλλαγή

ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 10Χ120, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 10Χ50, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 10Χ60, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 10Χ70, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 10Χ80, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ100, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ110, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ120, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ130, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ140, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ150, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ180, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ60, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ70, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 12Χ80, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 14Χ100, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 14Χ60, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 14Χ70, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 14Χ80, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 16Χ100, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 16Χ60, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 16Χ70, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 16Χ80, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 22Χ110, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ120, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ140, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ150, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ50, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ60, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ65, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ70, ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 8,8 DIN 931 ΓΑΛB. ΜΕΡΙΚΟ 8Χ80

ΕΞΑΓΩΝΗ 8.8 ΜΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΑ...

-