Παραλλαγή

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ10 XXL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ20 XXL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ25 XXL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ27 XXL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ30 XXL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ40 XXL Ks Tools

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX XXL

-