Παραλλαγή

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ25 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ30 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ40 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ45 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ50 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX Τ55 XL Ks Tools

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX XL

-