Παραλλαγή

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX ΤB15 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX ΤB20 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX ΤB25 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX ΤB30 XL Ks Tools, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX ΤB40 XL Ks Tools

ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΛΕΙΔΙ TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ

-