Παραλλαγή

ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ10, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ12, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ14, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ16, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ22, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ3, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ4, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ5, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ6, ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127 Μ8

ΓΚΡΟΒΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 127

-